Disclaimer Zeekadetkorps Rotterdam

Disclaimer...

De inhoud van www.zkkrotterdam.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Zeekadetkorps Rotterdam tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Zeekadetkorps Rotterdam expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.
Zeekadetkorps Rotterdam garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.


Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Zeekadetkorps Rotterdam hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat Zeekadetkorps Rotterdam de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Zeekadetkorps Rotterdam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Zeekadetkorps Rotterdam niet geverifieerd.

Contactgegevens
Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang. (zie "Privacy statement")

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Zeekadetkorps Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateri├źle of gevolgschade, ongeacht of Zeekadetkorps Rotterdam op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Zeekadetkorps Rotterdam of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Zeekadetkorps Rotterdam.

Wijzigingen
Zeekadetkorps Rotterdam behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik
Het gebruik van Zeekadetkorps Rotterdam merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Documenten, illustraties (Foto)materiaal en content
Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo's, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn ┬ęZeekadetkorps Rotterdam en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo's of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op via de contactpagina.

Privacy statement en Disclaimer

Copyright © 2015 quality . All Rights Reserved . Design by W3layouts